Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 2 Đề lớp 8 toán thi kì 1 Trường THCS Nguyễn Thị...

2 Đề lớp 8 toán thi kì 1 Trường THCS Nguyễn Thị Thu năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo 02 Đề và đáp án thi lớp 8 Toán thi kì 1 Trường THCS Nguyễn Thị Thu năm học 2015 – 2016 thời gian 90 phút. Đề gồm 2 phần tự chọn và bắt buộc.

Trường THCS Nguyễn Thị Thu

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

Thời gian : 90 phút

Đề số 1

A . TỰ CHỌN : HS chọn 1 trong 2 câu sau ( 2đ)

Câu 1:  Phát biểu định nghĩa hình chữ nhật

Áp dụng: Cho ∆ABC vuông ở A . Trên đoạn BC lấy điểm D ( khác B và C) gọi M và N lần lượt là hình chiếu của D lên AB và AC .

Chứng minh : AMDN là hình chữ nhật

Câu 2:  Phát biểu điều kiện để phân thức A/B có nghĩa

Áp dụng : cho phân thức  2015-12-16_203152tìm x để phân thức có nghĩa

B . BẮT BUỘC :

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:  (2đ)

a /  x( x– 3) + x(1–x)

b/ (2x–5)(x+3) – (x–2)(3x+1)

cau c

caud

Bài 2: Tim x biết : (2đ)

a/ x2 – x(x–3) =  6

b/ x(6–3x) = 0

c/  x2 – 2015x+2014 = 0

Bài 3:  Rút gọn các biểu thức: (1đ)

bai3

Bài 4: Cho ∆ABC vuông ở A . Trên đoạn BC lấy điểm D ( khác B và C) gọi M, N là điểm đối xứng của D qua AB và A
C.I là giao điểm của AB và DM , K là giao điểm của AC và DN .

a/ Chứng minh : AIDK là hình chữ nhật (1 đ)                

b/ Chứng minh : AMIK là hình bình hành  (1.5đ)       

c / Chứng minh : M,A,N thẳng hàng  (0.5đ)


Đáp án đề thi HKI Toán 8

dap-an-de-1_cau1

dap-an-de-1_bai1bb

dap-an-de-1_bai2bb

dap-an-de-1_bai3bb

dap-an-de-1_bai4bb

Quảng cáo

Quảng cáo

Trường THCS Nguyễn Thị Thu

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8

Thời gian : 90 phút

Đề số 2

I – PHẦN TỰ CHỌN  (2 điểm)  Học sinh chọn một trong hai câu sau:

1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?

Áp dụng: Thưc hiện phép tính: (x – y) (x + y)

2: Phát biểu định lí đường trung bình của tam giác

Áp dụng: Cho tam giác ABC có MN là đường trung bình ứng với cạnh BC , Tính MN biết BC= 15cm  

II – PHẦN BẮT BUỘC:

Bài 1: (2.5 đ) Thực hiện phép tính:

a) x (x + 3)+ x2

b) (x–y)( x2 + xy + y2)

1c

1d

Bài 2:  (1.5 đ)  Tìm x biết:

a)    4x2  + x = 0

b) x3 + 2x2 + x = 0

c) 3x(1-4x) + 12x2 = 9

Bài 3: (1,5 đ)  Cho phân thức

2015-12-16_204631

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức M được xác định?

b) Rút gọn phân thức M.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức M = 2016.

Bài 5: (2,5 đ)  Cho tam giác ABC, gọi E và D lần lược là trung điểm của AB và AC.

a) Chứng minh tứ giác BEDC là hình thang.

b) Trên BC lấy M gọi N là điểm đối xứng của M qua Chứng minh rằng tứ giác AMBN là hình bình hành.

c) Khi M là trung điểm của BC thì tam giác ABC cần điều kiện gì để tứ giác AMBN là hình thoi?


Đáp án và gợi ý giải Đề số 2:

dap-an-de-2_cau1

dap-an-de-2_bai1bb

dap-an-de-2_bai45bb

Quảng cáo

CHIA SẺ