Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề kiểm tra kì 1 Toán 5 có đáp án trường tiểu...

Đề kiểm tra kì 1 Toán 5 có đáp án trường tiểu học Phước Vân năm 2015

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án của trường tiểu học Phước Vân: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

I. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng (3 điểm )

 Câu 1:

Số thập phân có Mười sáu đơn vị. ba phần mười, một phần trăm được viết là:   

A. 16,31        
B.1,631      
C.163,1    
D.16,031

2:  

5678 kg  bằng bao nhiêu tấn ?

A. 56,78 tấn     B. 5,678 tấn   C. 567,8 tấn    D. 0,5678 tấn

3: 

Một tấm kính  hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 8 cm thì diện tích là:

A.120 cm2         
B.12  cm2  

C. 1,2 cm2             D. 0,12 cm2

II. Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )

a.75,8 + 0,33 b. 95,6 – 4,7 c.76,2 x  47 d.98,64 : 9

III . Tìm X   ( 1 điểm )

a. X  : 2, 5  = 10 – 2,5 b.  X  x  1,2  =  48  x 0,5

IV Bài toán ( 2 điểm ). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HẾT KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VÂN

I. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng (Mỗi câu đúng 1 điểm )

 Câu 1. Số thập phân có Mười sáu đơn vị. ba phần mười, một phần trăm được viết là:

A. 16,31

2. 5678 kg  bằng bao nhiêu tấn ?

B.  5,678 tấn

3. Một tấm kính  hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 8 cm thì diện tích là:

A.120 cm2

II. Đặt tính rồi tính ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm )

a. 75,8 + 0,33 b.   95,6 – 4,7 c.  76,2 x 47

                  75,80

Quảng cáo

Quảng cáo

95,6

76,2

+   –

47

0,33

4,7

5334

77,13

90,9

30480

3581,4

2015-12-16_145843

III . Tìm X   ( Mỗi bài đúng 0,5 điểm )

a. X  : 2, 5  = 10 – 2,5 b.  X  x  1,2  =  48  x 0,5
X  : 2, 5  = 7,5      X  x  1,2  =  24
 X  =  7,5  x  2,5      X =  24 : 1,2
 X     = 18,75       X =   20

IV Bài toán ( 2 điểm ).Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Tóm tắt : ( 0.5 đ )

Dài : 18 m

Rộng : 15 m

Diện tích  làm nhà 32,5 %   =  ?  m2

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

18 x 15 = 270 (m2)                 (0, 5đ)

 Diện tích phần đất làm nhà là:

270 x 32,5 : 100 = 87,75 (m2)              (0,75đ)

Đáp số: 87,75 m2      ( 0.25 đ)

Quảng cáo

CHIA SẺ