Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 chương 9 Thần kinh và giác quan: Giấc ngủ có ý nghĩa sinh học như thế nào?

CHIA SẺ

Giấc ngủ có ý nghĩa sinh học như thế nào ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 chương 9 Thần kinh và giác quan. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5 Điểm) Giấc ngủ có ý nghĩa sinh học như thế nào ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các chất gây hại cho hệ thần kinh là gì?

A. Thuốc lá

B. Rượu, bia

C. Các chất kích thích (hêrôin, thuốc phiộnẽ..)

D. cả A, B và C

2. Đế giữ cho hệ thần kinh hoạt động tốt, cần phải làm gì ?

A. Bảo đảm giấc ngủ hằng ngày

B. Nơi làm việc phải thoáng, đủ ánh sáng, mát và yên tĩnh

C. Hằng ngày làm viộc có kế hoạch (khoa học)

D. Cả A, B và C

3..(3đ) Tim các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3 để hoàn chỉnh các câu sau:

Ngủ là nhu cầu …(1)… của cơ thể. Giấc ngủ có tác dụng bảo vệ, ….(2)… làm việc (hoạt động) của hệ thần kinh. Phải bảo đảm giấc ngủ …(3)., làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.


1.. (5đ) Hưng phấn và ức chế là hai mặt đối lập trong hoạt động thần kinh nhờ đó mà đảm bảo sự cân bằng trong hoạt động của hệ thần kinh. Bản chất của giấc ngủ là một quá trình ức chế để bảo vệ, phục hồi khả năng hoạt động của hệ thần kinh sau một ngày hoạt động.

Không chỉ ngủ mới phục hồi sức làm việc của hệ thần kinh mà còn phải xen kẽ học tập và lao động với nghỉ ngơi hợp lí trong quá trình học tập và lao động để tránh gây căng thẳng và một mỏi cho hệ thần kinh.

2..(2đ)

1

2

D

D

3..(3đ)           

1. Sinh lí;

2. Phục hồi khả năng;

3. Hằng ngày đầy đủ