Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 học kì 2: Kể tên các tuyến ngoại tiết đã học?

CHIA SẺ
Kể tên các tuyến ngoại tiết đã học. Tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết khác nhau cơ  bản ở điểm nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Hãy nối các thông tin ở cột B với các thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào cột trả lời:

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Hệ thần kinh

vận động.

2. Hệ thần kinh

sinh dưỡng.

3. Trụ não.

4. Tiểu não.

5. Não trung gian.

a. Điều hòa phối hợp các hoạt động phức tạp.

b. Điều khiển, điều hòa cơ quan nội quan.

c. Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

d. Điều khicn hoạt động của các cơ vân.

e. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh

dưỡng sinh sản.

1 ….

2 ….

3….

4 …..

5  …

Câu 2. (5đ) Kể tên các tuyến ngoại tiết đã học. Tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết khác nhau cơ  bản ở điểm nào?


Câu 1.

1

2

3

4

5

d

e

b

a

c

Câu 2. * Kể tên các tuyến ngoại tiết đã học.

– Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến vị (dạ dày) và tuyến ruột (hệ tiêu hoá), tuyến mồ hôi, tuyến nhờn (da)…

– Tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết khác nhau cơ bản ở điểm:

    Tuyến ngoại tiết có ống dẫn đưa chất tiết từ tuyến ra ngoài. Lượng chất tiết lớn, hoạt tính không cao. Còn ở tuyến nội tiết, các chất tiết ra được ngấm thẳng vào máu để đưa đến các tế bào và cơ quan. Lượng chất tiết thường ít song hoạt tính rất cao.