Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút chương 10 Nội tiết: Đặc điểm của tuyến nội tiết là gì?

CHIA SẺ
Đặc điểm của tuyến nội tiết là gì?; Trong số các tuyến của cơ thể người tuyến nào là tuyến pha? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút chương 10 Nội tiết. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Trong số các tuyến của cơ thể người tuyến nào là tuyến pha ? Tại sao lại gọi chúng là tuyến pha? Tuyến nội tiết giống và khác tuyến ngoại tiết như thế nào?

2..(5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đặc điểm của tuyến nội tiết là gì?

A. Tuyến không có ống dẫn

B. Chất tiết ngấm thẳng vào máu

C. Chất tiết được theo ống dẫn tới các cơ quan

D. Cả A và B

2. Tính chất của hoocmôn là gì?

A. Kích thích các quá trình sinh lí

B. Có hoạt tính sinh học cao

C. Dễ bị phân huỷ trong dung môi

D. Cả B và C

3. Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là

A. Insulin.

B. Ơstrôgen.

C. Testostêrôn.

D. Glucagôn.

4. Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển của niêm mạc tử cung là

A. Insulin.

B. Ơstrôgen.

C. Testostêrôn.

D. Glucagôn.

5. Tuyến nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các tuyến sau ?

A. Tuyến tuỵ.

B. Tuyến giáp.

C. Tuyến yên.

D. Tuyến trên thận.


1.. (5đ) – Trong số các tuyến có tuyến tuỵ vừa là tuyến ngoại tiết (tiết dịch tuỵ đổ vào ruột) lại vừa là một tuyến nội tiết quan trọng, tuyến sinh dục cũng là tuyến pha vì chúng vừa sản sinh ra tinh trùng hoặc trứng, vừa tiết ra hoocmôn sinh dục.

Điểm giống và khác nhau:

+ Giống nhau là các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết

+ Khác nhau ở sản phẩm tiết của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu, còn sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài (các tuyến tiêu hoá, tuyến nước bọt…).

2..(5đ)

1

2

3

4

5

D

B

A

B

C