Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Sinh học chương 5 Tiêu hóa: Những hoạt động nào tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng?

CHIA SẺ
Tại sao khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt. Những hoạt động nào tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Sinh học chương 5 Tiêu hóa. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(6đ) Tại sao khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt. Những hoạt động nào tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng?

2..(4đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Thế nào là tiêu hoá thức ăn?

A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

B. Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

C. Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

D. Cả A, B và C.

2. Hoạt động tiêu hoá lí học ở khoang miệng là gì ?

A. Nhai, nghiền thức ăn

B. Nhào trộn thức ăn

C. Biến đổi tinh bột thành đường mantôzơ

D. Cả A và B

3. Sau khi ăn thức ăn còn bám ở răng sẽ?

A. Làm cho nước bọt tiết nhiều hom nên dễ tiêu hoá thức ăn.

B. Làm cho nước bọt tiết ít hơn nên khó tiêu hoá thức ăn.

C. Tạo môi trường axit phá huỷ men răng.

D. Tạo môi trường kiềm phá huỷ men răng.

4. Ở khoang miệng, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học là?

A. Làm nhuyễn và nhào trộn với pepsin.

B. Cắn xé, làm nhuyễn và nhào trộn với amilaza.

C. Cắn xé, vo viên và nhào trộn với amilaza.


1.. (6đ) Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

Trong khoang miệng diễn ra biến đổi lí học là chủ yếu trong đó thực hiên các hoạt động : tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn ; biến đổi hoá học dưới sự hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt.

2..(4đ)                             

1

2

3

4

D

D

C

B