Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 8 chương 5 Tiêu hóa: Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?

CHIA SẺ
Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?; Sự tiêu hoá có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ? … trong Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 8 chương 5 Tiêu hóa. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Sự tiêu hoá có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?

A. Biến đổi hoá học.

B. Biến đổi lí học.

C. Hấp thụ các chất.

D. Cả A, B và C.

2. Các chất hữu cơ trong thức ăn được biến đổi nhờ

A. Enzim trong tế bào.

B. Răng nghiền nát thức ăn.

C. Hoạt động tiêu hoá thức ăn.

D. Dạ dày co bóp.

3..(4đ) Thực hiện ghép nội dung cột 1 với cột 2 và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Răng cửa

A. Dùng để xé thức ăn

1

2. Răng nanh

B. Nghiền thức ăn

2

3. Răng hàm

C. Đảo trộn thức ăn thấm nước bọt

3

4. Lưỡi

Cắt thức ăn

Nhận biết vị thức ăn (cay, đắng, mặn, nhạt…).

4


1.. (4đ) Cơ thể luôn cần các nguyên liệu để xây dựng nên các tế bào cũng như cần năng lượng để thực hiện được các hoạt động. Nguồn nguyên liêu và năng lượng này đểu do thức ăn cung cấp. Tuy nhiên, cơ thể không sử dụng ngay thức ăn từ ngoài vào mà phải qua quá trình biến đổi lí – hoá trong cơ quan tiêu hoá, tạo thành các chất đơn giản hoà tan, được hấp thụ vào máu để cung cấp cho các tế bào của cơ thể hoạt động. Quá trình đó gọi là sự tiêu hoá, thực hiện trong các cơ quan tiêu hoá.

2..(2đ)

1

2

D

C

3.. (4đ)

1

2

3

4

D

A

B

C, E