Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút – chương 5 Tiêu hóa: Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là gì?

CHIA SẺ
Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là gì?; Sự biến đổi lí học và hoá học thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào và có tác dụng gì? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút – chương 5 Tiêu hóa. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Sự biến đổi lí học và hoá học thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào và có tác dụng gì?

2..(5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là

A. Có lớp cơ rất dày và khỏe.

B. Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

C. Có 2 lớp cơ vòng và cơ dọc.

D. Cả A và B.

2. Axit clohiđric có vai trò gì trong dạ dày?

A. Tiêu hóa gluxit còn lại

B. Tiêu hoá lipit

C. Biến đổi pepsinôgen thành enzim pepsin để tiêu hoá prôtêin

D. Cả A và B.

3.Vì sao thành dạ dày không bị enzim pepsin và axit clohiđric phân giải ?

A. Enzim pepsin chỉ phân giải prôtêin chết

B. Thành dạ dày tiết chất nhầy ngăn cách enzim pepsin và axit clohiđric với thành dạ dày

C. Enzim pepsin chỉ phân giải prôtêin lạ

D. Cả B và C.

4. Dạ dày có cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc

C. Gồm 4 lớp cơ bản.

B. Gồm 2 lớp niêm mạc.

D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

5. Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.


1.. (5đ) – Sự biến đổi lí học thức ăn ở dạ dày với sự tham gia của tuyến vị để tiết dịch vị làm hoà loãng thức ăn ; sự tham gia của các lớp cơ dạ dày làm dạ dày co bóp có tác dụng đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

– Sự biến đổi hoá học thức ăn ở dạ dày với sự hoạt động của enzim pepsiđaza có tác dụng phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin thuận lợi cho quá trình hô hấp ở ruột.

2..(5đ)

1

2

3

4

5

A

C

D

B

B