Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút – chương 10 Nội tiết: Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì sao?

CHIA SẺ
Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì sao?; Tại sao nói bệnh bướu cổ liên quan đến iốt ? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút – chương 10 Nội tiết. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(4đ) Tại sao nói bệnh bướu cổ liên quan đến iốt ?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì

A. Có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

B. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

C. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể.

D. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự trao đổi glucôzơ, các chất khoáng của cơ thể.

2. Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ

A. Thuỳ trước, thuỳ sau.

B. Thuỳ giữa, thuỳ sau.

C. Thuỳ trước, thuỳ giữa, thuỳ sau.

D. Thuỳ trước, thuỳ giữa.

3..(4đ) Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu sau :

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất   (1)……kích thích hoạt động của các …..(2)……khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình      (3)……. Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá

Trình…….(4)

a. điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

b. chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

c. tiết hoocmôn

d. tuyến nội tiết


1.. (4đ) Khi thiếu iôt trong khẩu phần ăn hằng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ chậm lớn, trí nao kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

2..(2đ)

1

2

B

A

3..(4đ)

1

2

3

4

c

D

b

a