Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án). Đề kiểm tra hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận.

KIỂM TRA 1 Tiết   –  HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I

I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

1/ Trong các hình sau, hình không có tâm đối xứng là:

A . Hình vuông    B . Hình thang cân    C . Hình bình hành   D . Hình thoi

2/ Trong các hình sau, hình không có trục đối xứng là:

A . Hình vuông    B . Hình thang cân    C . Hình bình hành   D . Hình thoi

3/ Một hình thang có 2 đáy dài 6cm và  4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10cm             B . 5cm          C . √10 cm          D . √5cm

4/ Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là:

A . Hình vuông    B . Hình thang cân    C . Hình bình hành   D . Hình chữ nhật

5/ Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450                    B . 1050 ; 650

C . 1150 ; 550                     D . 1150 ; 650

6/ Cho tứ giác ABCD, có ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500. Số đo góc C là?

A. 1000 ,        
B.1500,            
C.1100,            
D. 1150

7/ Góc kề 1 cạnh  bên hình thang có số đo 750, góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 850                 B.  950               
C.1050             
D.1150

8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là:

A 7cm,                
B.8cm,            
C.9cm,            
D.10 cm

II/TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1: ( 2,5 đ)  Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, Từ M kẻ các đường ME song song với AC ( E ∈ AB ); MF song song với AB ( F ∈ AC ).  Chứng minh Tứ giác BCEF là hình thang cân.

Bài 2. ( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A bằng 90o. Gọi E, G, F là trung điểm của AB, BC, A
C.Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng này cắt GF tại I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) Chứng minh tứ giac BEIF là hình bình hành

c) Chứng minh tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI là hình vuông.

——————- Hết ———————

Advertisements (Quảng cáo)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG I

I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn đúng + 0,25đ

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8
ĐÁP ÁN B C B B C C C D

II. TỰ LUẬN:

Bài 1 :  Vẽ hình + Ghi GT-KL đúng +0,5đdap an de kiem tra 1 tiet hinh 8 chuong 1 tu giac_bai1

Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC  => E là trung điểm của AB

( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . .  )   +0,5đ

MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F là trung điểm của AC ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . . )        + 0,5đ

⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC .

⇒ EF // BC  Vậy tứ giác BCEF là hình thang.       +0,5đ

Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân – gt)

⇒ Tứ giác BCEF là hình thang cân.   +0,5đ 

Bài 2:   Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng:  + 0,5đ  dap an de kiem tra 1 tiet hinh 8 chuong 1 tu giac_bai2

a/ chứng minh tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song ( gt) nên AEGF là hình bình hành.      +0,5đ

tứ giác có góc A = 900  ( gt)     +0,5đ

Vậy AEGF là hình chữ nhật  +0,5đ

b/ vì GF // AB ⇒ FI // EB   +0,5đ

EI // BF  (gt)

⇒ BEIF là hình bình hành ( 2 cặp cạnh đối // )   +0,5đ

c/ Vì AF = FC , GB = GC ( gt)   ⇒ GF là đường trung bình của tam giác ABC

⇒ GF = BE =  1/2 AB ⇒ GF = FI  ( vì FI = BE  do BEIF là hình bình hành) +0,5đ

⇒ GF // AB  mà AB ⊥ AC ⇒ GI ⊥ AC tại F   +0,5đ

Vậy AGCI là hình thoi  ( hai đ/chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đường )  +0,5đ

d/ Để AGCI là hình vuông thì  AC = GI .

mà  GI = 2GF = 2 EB = AB   +0.5đ

Vậy AGCI là hình vuông thì AC = AB  ⇒ Tam giác ABC vuông cân tại A.  +0,5đ

LƯU Ý: HS trình bày cách khác đúng được điểm tối đa theo điểm thành phần trên!

Advertisements (Quảng cáo)