Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Tham khảo đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số lớp 8 THCS Lương Thế Vinh

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số lớp 8 năm học 2016-2017 của trường THCS Lương Thế Vinh đã được cập nhật chi tiết tại đây. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Họ và tên:

Lớp: 

Kiểm tra 15 phút

Đại số lớp 8

I.Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

1. Rút gọn phân thức     ta được phân thức :

A .6x3/9y3                                         
B.x2/6y3

C.2x2/3y3                                            
D.x3/6y3

2. Mẫu thức chung của 3 phân thức là:

A. x2+x+1                                            
B.x3-1

C.x-1                                                    
D.Tất cả A,B,C đều sai

II. Điền vào chỗ trống ( … ) đa thức thích hợp :

 

III. Thực hiện phép tính: