Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Trình bày suy nghĩ của em về việc nhìn nhận, đánh giá...

Trình bày suy nghĩ của em về việc nhìn nhận, đánh giá con người trong cuộc sống qua câu ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’

CHIA SẺ

Tục ngữ xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Hãy làm rõ ý nghĩa câu tục ngữ và trình bày suy nghĩ của em về việc nhìn nhận, đánh giá con người trong cuộc sống.

MB: – Giới thiệu câu tục ngữ.

– Từ đó đề xuất vấn đề: đánh giá đồ vật, xem xét con người nên coi trọng bẩn chất nội dung.

TB: 1. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.

– Gỗ là chất liệu tạo nên đồ vật, sơn chỉ để quét lên bề mặt ngoài cho bền, đẹp.

– Chất gỗ quyết định giá trị đồ vật.

– Gỗ là bản chất và nội dung bên trong, sơn là hình thức bên ngoài.

– Nội dung quan trọng hơn và quyết định hình thức.

- Quảng cáo -

2. Câu tục ngữ hoàn toàn đúng.

– Gỗ mà hỏng thì nước sơn còn bóng cũng không dùng được.

– Con người cũng vậy, nội dung phẩm chất, đạo đức, trình độ kiến thức, năng lực làm việc là quyết định. Hình thức là vẻ đẹp bên ngoài (dáng cẻ, nhan sắc, trang phục, nói năng, cư xử). Hình thức dù lộng lẫy mà bản chất yếu kém thì cũng là người vô dụng.

3. Vận dụng vào đánh giá con người: phải nhìn vào bản chất qua hành động và hiệu quả công việc.

4. Tuy nhiên không nên xem nhẹ hình thức, hình thức góp phần tăng sức hấp dẫn của nội dung, nhất là trong sản phẩm kinh tế, hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh doanh,… trong thời đại văn minh ngày nay (ví dụ cụ thể).

KB: – Nôi dung và hình thức quan hệ khăng khít, nội dung quyết định giá trị, hình thức biểu hiện nội dung và góp phần tăng giá trị.

– Khi đánh giá một con người phải chú trọng bản chất, nhưng cũng không nên quá xem nhẹ hình thức.