Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Hãy phát biểu suy nghĩ việc hưởng ứng chủ trương tiết kiệm...

Hãy phát biểu suy nghĩ việc hưởng ứng chủ trương tiết kiệm của Đảng và nhà nước

CHIA SẺ

Đề bài: Tiết kiệm là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Em hiểu thế nào về chủ trương này? Hãy phát biểu suy nghĩ của bản thân trong việc hưởng ứng chủ trương này.

MB: Trong hoàn cảnh đất nước ta đang xây dựng và phát triển thì chủ trương tiết kiệm là đúng đắn và cần thiết.

TB: * Giải thích:

+ Thế nào là chủ trương tiết kiệm? Vì sao tiết kiệm lại trở thành một chủ trương lớn của Việt Nam hiện nay?

– Đất nước ta sau hai cuộc chiến tranh chống xâm lược kéo dài đã bị tàn phá nặng nề.

– Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn.

– Cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu.

– Để vươn lên kịp với các nước tiên tiến, ngoài các yếu tố tinh thần, nước ta cần phải có một sơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ, hiện đại. Muốn được như vậy, toàn dân phải ra sức tiết kiệm, tránh lãng phí, tham ô để góp phần xây dựng tổ quốc.

* Cảm nghĩ bản thân:

– Mỗi công dân phải có ý thức tự giác tiết kiệm và thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể hàng ngày.

– Học sinh cũng phải tiết kiệm và vận động người khác tiết kiệm.

KB: – Tiết kiệm là một trong những phẩm chất cơ bản của con người.

– Chúng ta cần rèn luyện ý thức tiết kiệm trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Quảng cáo
CHIA SẺ