Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán 2015 trường THCS Bình Nhân

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán trường THCS Bình Nhân – Tuyên Quang. Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi của trường có 4 câu.

TRƯỜNG THCS BÌNH NHÂN

Họ và Tên……………..             Lớp : ………

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN 7 NĂM HỌC 2015 – 2016

(Thời gian 60’ không kể chép đề)

 

I.  Đề thi

Bài 1. (2 điểm)  Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):

bai1 kscl dau nam lop 7 thcs binh nhan

Bài 2: (3 điểm)

Tìm x biết – 52+2/3 x = -46

Tính tổng :bai 2 tinh tong kscl lop 7

Bài 3: (2 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 4: (3 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho góc bẹt xOy.vẽ tia Oz sao cho ∠yOz= 600 .

a) Tính ∠zOx

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của ∠ xOz và ∠zOy . Hỏi hai góc zOm và zOn có phụ nhau không? Tại sao?

II. Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 7

dap an kscl lop 7 cau 1 Đáp án và chấm điểm bài 1

dap an kscl lop 7 cau 2 Đáp án và chấm điểm bài 2

Bài 3

2 điểm

a/ Số học sinh giỏi của lớp:  40 .1/5  = 8 (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp: (40 8) . 3/8 = 12 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp: 40   ( 8 + 12 ) = 20 (học sinh)

0,5 điểm

0,5 điểm

b/ Tỉ số % của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp:

12.100/40  %=30% (số học sinh cả lớp)

0,5 điểm

0,5 điểm

dap an kscl lop 7 cau 4

Đáp án và chấm điểm bài 4

Nguồn đề thi cô Mai Minh Thư – Trường THCS Bình Nhân – Tuyên Quang

Advertisements (Quảng cáo)