Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn

Đề thi học kì 2 môn Văn 7 [Phòng GD Thành Phố Vị Thanh]: Vì sao vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh?
Đề thi học kì 2 môn Văn 7 [Phòng GD Thành Phố Vị Thanh]: Vì sao vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá...
Các em cùng nhanh tay tham khảo đề thi chất lượng cuối học kì 2 môn Văn lớp 7 của Phòng GD Thành Phố Vị Thanh. Đề gồm 2 phần Đọc hiểu và Tạo lập văn bản: Viết bài văn nghị...
Kiểm tra Ngữ văn 7 học kì 2: Bài văn “Đức tính giản dị của Bác Hồ” được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Kiểm tra Ngữ văn 7 học kì 2: Bài văn “Đức tính giản dị của Bác Hồ” được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Theo em nghệ thuật nghị luận ở bài “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” có những đặc điểm nổi bật gì? I. TRẮC NGHIỆM (3đ) 1. Bài văn “Đức tính giản...
Thi học kì 2 môn Ngữ văn 7: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
Thi học kì 2 môn Ngữ văn 7: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. I. TRẮC NGHIỆM (3 điếm)        “Dân ta có một lòng nồng nàn...
Thi học kì 2 Ngữ văn 7: Nội dung của văn bản nhật dụng?
Thi học kì 2 Ngữ văn 7: Nội dung của văn bản nhật dụng?
Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Trong những câu văn sau đây, câu văn nào có nội dung giải thích về đức tính giản dị cuả Bác Hồ. 1. TRẮC NGHIỆM (3đ) 1. Trong những câu văn sau...
Đề kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
Đề kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Câu “Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang của thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung” có...
Quảng cáo


Kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 7: Thời gian được miêu tả trong đoạn văn là khi nào?
Kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 7: Thời gian được miêu tả trong đoạn văn là khi nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Trong câu văn sau, tác giả sử dụng phép tu từ nào? “Thể điệu ca Huế có sôi nổi, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán...” I....
Thi cuối học kì 2 Ngữ văn 7: Câu nào sau đây không phải là câu tục ngữ?
Thi cuối học kì 2 Ngữ văn 7: Câu nào sau đây không phải là câu tục ngữ?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được viết theo phương thức biểu đạt nào là chính I. TRẮC NGHIỆM (3đ) Đọc kĩ câu hỏi và tìm phương...
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Đoạn văn trên của tác giả nào? Trích trong tác phẩm nào?
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Đoạn văn trên của tác giả nào? Trích trong tác phẩm nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Dấu chấm lửng trong câu “Bẩm... quan lớn... đê vỡ rồi!” dùng để I. TRẮC NGHIỆM (3đ) Cho đoạn văn sau: ...Bấy giờ ai nấy đều ở trong đình, đều nôn nao...
Đề thikiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 7: Dòng nào thể hiện chính xác nhất đại ý của đoạn văn?
Đề thikiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 7: Dòng nào thể hiện chính xác nhất đại ý của đoạn văn?
Đề thi môn Ngữ văn lớp 7 - Học kì 2: Câu văn “Hãy theo theo ông ta đến tận Hà Nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà lim,..." là loại nào xét về cấu tạo? I. TRẮC NGHIỆM (3đ) Đọc...
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” là của tác giả
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 7: Văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” là của tác giả
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 7: Giải thích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” I. TRẮC NGHIỆM. (3đ) Chọn câu trả lời đúng nhất. 1. Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn...

Đề & bài tập hay