Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn – Tỉnh Thanh Hóa: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường

Chi tiết đề kiểm tra cuối năm học lớp 7 môn Ngữ Văn được Tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi…Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường

Câu 1 (2.0 điểm)

a) Nêu đặc điểm về ý nghĩa của trạng ngữ. Xác định và nêu công dụng của trạng ngữ trong câu sau:

“Trong đình, đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng”.

Advertisements (Quảng cáo)

(Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn).

b) Xét theo cấu tạo có mấy kiểu liệt kê? Cho ví dụ.

Câu 2 (2.0 điểm)

Sau khi học xong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào? (Trình bày bằng một đoạn văn từ 6 đến 8 câu).

Câu 3 (6.0 điểm)

Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường.

Advertisements (Quảng cáo)