Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Cao Viên] Thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 năm 2020: Cho biết nội dung và nghệ thuật của câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Cho biết nội dung và nghệ thuật của câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… trích trong đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Cao Viên.

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Cho biết nội dung và nghệ thuật của câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

b) Tìm thêm ít nhất một câu tục ngữ cùng chủ đề.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết đoạn văn (từ 6-8 câu) kể về hoạt động giữ gìn vệ sinh trường lớp, trong đó có sử dụng một phép liệt kê và một câu đặc biệt.

Câu 3: (5,0 điểm)

Nhân dân ta muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Hãy viết bài văn giải thích những điều em hiểu được trong câu ca dao trên.

Advertisements (Quảng cáo)