Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7 năm 2016

CHIA SẺ

[Môn Sinh 7] Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh Học lớp 7 mới nhất:  Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh. Giải thích vai trò của đặc điểm thích nghi đó.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: Sinh Học – LỚP 7

Thời gian làm vài 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

1: ( 1 điểm)  Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

 1) Những động vật nào dưới đây được xếp vào bộ gặm nhấm:

a, chuột đàn             b.Nhím, chuột đàn, chó

c. Sóc, chồn, khỉ       d. Sóc, nhím, chuột đàn

 2) Các lớp động vật có hệ tuần hoàn hoàn thiện nhất là:

a,Bò sát và lớp thú            b. Lưỡng cư và lớp thú

c. Chim và lớp thú          d. Lưỡng cư và lớp chim

3) Lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS là động vật biến nhiệt, đẻ trứng:

a. Chim, thú             b. Thú, cá xương

c. Lưỡng cư, bò sát    d. Lưỡng cư, thú

4) Động vật có số lượng cá thể giảm 20% xếp vào cấp độ:

a. Ít nguy cấp     b. Sẽ nguy cấp

c. Nguy cấp         d. Rất nguy cấp

2: (1 điểm) Em hãy đánh dấu x vào câu trả lời đúng(Đ) hoặc sai(S):

Nội dung

Đúng

Sai

1. Cơ quan hô hấp của ếch là da và phổi

2. Người ta xếp cá voi vào lớp cá

3. Nơi có sự đa dạng sinh học nhất là rừng nhiệt đới

4. Trên hóa thach chim cổ mang nhiều đặc điểm của bò sát

3: (1 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào ô trống.

Giới động vật từ khi được ….…(1)……. đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của….(2) … …….sống. Các loài động vật đều có quan hệ ………(3)……. với nhau. Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ ……(4)…………

4: (1 điểm)  Chon nội dung ở cột A tương ứng với cột B

A. Đặc điểm thích nghi


B.Ý nghĩa của các đặc điểm

1. Chân dài

a. Nơi dự trữ mỡ (nước)

2. Chân cao, móng rộng, đệm thịt dầy

b. Dễ lẫn với môi trường

3. Bướu mỡ lạc đà

c. Chân không bị lún trong cát, cách nhiệt

4. Màu lông nhạt, giống màu cát

d. Vị trí cơ thể cao so với cát nóng, nhảy xa

Trả lời: 1…… ; 2…….. ; 3……. ;4……

II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

1: ( 2 điểm) 

a. Hãy kể các hình thức sinh sản của động vật

b. Phân biệt các hình thức sinh sản đó

2: ( 1,5 điểm) Tại sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?

3: ( 1,0 điểm) Kể tện các biện pháp đấu tranh sinh học? Cho ví dụ.

4🙁 1.5 điểm) Nêu  đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh. Giải thích vai trò của đặc điểm thích nghi đó.


Đáp án đề kiểm tra học kì 2 – Sinh Học lớp 7

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1:       1 d         2 c            3c              4b

2:       1Đ           2S              3Đ             4Đ

3: 

1. Hình thành         2. Điều kiện

3. Họ hàng           4. Cá vây chân cổ

4:     1d              2c             3a                 4b

II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

1: (2 điểm) Mỗi dấu – đúng 0,25 điểm

a Động vật có 2 hình thức sinh sản: Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và cái. Ví dụ: Trùng roi, Thủy tức

– Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực(tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Ví dụ: thỏ, chim,…

b Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính:

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

– Không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.

– Có 1 cá thể tham gia

– Thừa kế đặc điểm của 1 cá thể

– Có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.

– Có 2 cá thể tham gia

– Thừa kế đặc điểm của 2 cá thể

2: (1,5 điểm) Mỗi – đúng 0,25 điểm

Thú có khả năng sống ở nhiều môi trường vì:

– Thú là động vật hằng nhiệt. Hoạt động trao đổi chất mạnh mẽ.

– Có bộ lông mao, tim 4 ngăn.

– Hệ tiêu hóa phân hóa rõ.

– Diện tích trao đổi khí ở phổi rộng. Cơ hoành tăng cường hô hấp.

– Hiện tượng thai sinh đẻ con và nuôi con bằng sữa, đảm bảo thai phát triển đầy đủ trước và sau khi sinh.

– Hệ thần kinh có tổ chức cao. Bán cầu não lớn, nhiều nếp cuộn, lớp vỏ bán cầu não dày giúp cho hoạt động của thú có những phản ứng linh hoạt phù hợp với tình huống phức tạp của môi trường sống.

3: (1,0 điểm) Mỗi (-)đúng đựơc 0,25 điểm. Nếu ví dụ đều đúng 0,25đ

   Đấu tranh sinh học thường sử dụng các mối quan hệ :

 – Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.

– Sử dụng những thiên địch đẻ trứng kí sinh vào các sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại

– Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại

– Gây vô sinh diệt động vật gây hại

4: (1,5 điểm)  Mỗi – đúng 0,25 điểm

– Bộ lông dày → giữ nhiệt cho cơ thể.

– Mỡ dưới da dày → giữ nhiệt, dự trữ năng lượng, chống rét.

– Mùa đông: lông màu trắng → lẫn màu tuyết che mắt kẻ thù.

– Ngủ trong mùa đông → tiết kiệm năng lượng

– Di cư trong mùa đông → tránh rét, tìm nơi ấm áp.

– Mùa hè: hoạt động ban ngày → thời tiết ấm hơn để tận dụng nguồn nhiệt.