Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Tuyển chọn 5 đề thi học kì 1 lớp 7 toán năm 2016 khá hay và bổ ích

Dethikiemtra.com đã chọn ra 5 đề thi học kì 1 lớp 7 Toán năm học 2016 – 2017.

ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN – LỚP 7

ĐỀ SỐ 1

 Bài 1 : Thực hiện phép tính :

2016-12-10_210547

Bài 2 :  Tìm x biết :

2016-12-10_210633

Bài 3  : Anh hơn em 5 tuổi . Biết tuổi anh và em tỉ lệ với 3 và 2. Tính tuổi anh, tuổi em ?

Bài 4 : Cho tam giác ABC có ∠A = 900. Gọi M là trung điểm của BC .Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . Chứng minh :

a) ΔAMB = ΔDMC               b) AB // CD         c) Tính số đo ∠ACD


ĐỀ SỐ 2

1: Tính: 2016-12-10_210907

2: Tìm x :

2016-12-10_210946

3: Số đo các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5 và chu vi của nó là 48cm. Tìm số đo mỗi cạnh của tam giác đó ?

4: Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C, tia phân giác của góc A cắt BC tại
D.Chứng minh rằng:

a/. Δ ABD = Δ ACD            b/. AB = AC


ĐỀ SỐ 3

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )

2016-12-10_211133

Bài 2: Tìm x, biết:

2016-12-10_211207

Bài 3: Nhân dịp đợt phát động “ Tết trồng cây ” của liên đội trường THCS Phước Nguyên. Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng được 210 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Biết rằng số cây trồng được của các lớp đó theo thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4, 5.

Bài 4: Vẽ đồ thị của hàm số y = -2/3x

Bài 5: Cho ΔABC = ΔDEF. Biết ∠A =42o, ∠F = 68o. Tính các góc còn lại của mỗi tam giác?

Bài 6: Cho  ΔABC có ∠A =90o. Kẻ AH vuông góc với BC (H∈BC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH.Chứng minh rằng:

a) ΔAHB = ΔDBH b) AB // DH                  c)  Tính ∠ACB, biết ∠BAH = 35o


ĐỀ SỐ 4

Bài 1 :Thực hiện phép tính:

2016-12-11_144636

Advertisements (Quảng cáo)

Bài  2

Tìm x và y biết: 4x = 5y và x + y = 18

Bài  3 : Tìm x, biết :

2016-12-11_144758

Bài 4 : Cho ΔABC có ba góc nhọn, gọi M là trung điểm của B
C.Trên tia AM lấy điểm D sao cho

MD = MA. Chứng minh rằng:

a) ΔAMB = ΔDMC  b)AB // DC      c)AC = BD


ĐỀ SỐ 5

Bài 1:  Tính:

2016-12-11_145011

Bài 2:  Tìm x biết:

 a)   2x +3 = 11

2016-12-11_145104

Bài 3 : Hai bạn Dũng và Trí có tất cả 33 viên bi. Số viên bi của hai bạn Dũng và Trí tỉ lệ với các số 7 và 4. Tính số bi của mỗi bạn.

Bài 4 : Cho tam giác ABC có  AB=AC, M là trung điểm BC.

a) Chứng minh ΔAMB = ΔAMC

b) Chứng minh AM vuông góc với BC.

c)  Kẻ BK vuông góc với AC tại K. Hai góc CAM và CBK có bằng nhau không? Vì sao?

MỘT SỐ BÀI TOÁN HAY

Bài 1: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy(có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy ?

Bài 2: Mua 5 quyển vở hết 27000đ. Vậy mua 12 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ?

Bài 3: Biết 15 lít dầu nặng 7,8 kg. Hỏi 19,5kg dầu có đựng được vào bình 35 lít không ?

Bài 4:  Hai dây đồng có chiều dài là 15m và 40m. Hỏi mỗi dây nặng bao nhiêu gam biết:

tổng khối lượng của hai dây nặng 473g, dây thứ hai nặng hơn dây thứ nhất 185g.

Bài 5: Biết 5 máy cày cày xong cánh đồng hết 14h. Hỏi 7 máy cày như thế cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?

Bài 6:  Với cùng một số tiền để mua 41 hộp bút chì loại  I  có thể mua được bao nhiêu hộp bút chì loại II, biết rằng giá tiền một hộp bút chì loại II chỉ bằng 82% giá tiền một hộp bút chì loại I ?

Bài 7: Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (với năng suất như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?

Bài 8: Biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 5 và x . y = 1500. Tìm các số x và y.

Advertisements (Quảng cáo)