Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Sử-Địa lớp 5 của trường TH Long Sơn 2016

[Trắc nghiệm và tự luận] Đáp án và đề thi học kì 1 môn Sử-Địa lớp 5 của trường Tiểu học Long Sơn năm 2016: Nước ta có bao nhiêu dân tôc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, họ sống chủ yếu ở đâu?

Trường: TH LONG SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Sử – Địa 5

Năm học: 2016- 2017

 Thời gian: 40 phút

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1:  Ai là người cổ động, tổ chức phong trào Đông Du?

a. Nguyễn Trường Tộ

b. Phan Bội Châu

c. Tôn Thất Thuyết

2:  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

a. 19- 5- 1890

b. 5- 6- 1911

c. 3- 2- 1930

3:  Sau Cách mạng tháng Tám , để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

a. Lập “Quỹ độc lập”

b. Lập “Quỹ đảm phụ quốc phòng”

c. Phát động “Tuần lễ vàng”

d. Lập “Hũ gạo cứu đói”

4:  Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………

5:  Tình thế hiểm nghèo của Cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945.

6:  Loại đất nào có màu đỏ hoặc vàng, thường nghèo mùn; nếu được hình thành trên núi ba dan thì tơi xốp và phì nhiêu?

a) Đất cát.            b) Đất phù sa.                 c) Đất phe-ra-lít.                 Đất mùn.

7:  Đặc điểm sông ngòi nước ta:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Có nhiều sông lớn.

b. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn.

c. Sông của nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

d. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn. Sông của nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

8:  Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta là:

a. Đà Nẵng.

b. Vinh

c. Thành phố Hồ Chí Minh.

d. Hải Phòng

9:  Nước ta có bao nhiêu dân tôc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, họ sống chủ yếu ở đâu?

10:  Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì chủ yếu?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SỬ-ĐỊA LỚP 5 CỦA TRƯỜNG TH LONG SƠN 2016

I/ Môn: Sử

1: b

2: c

3: d

4 : Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

5 : Tình thế hiểm nghèo của Cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng tám thường được diễn tả bằng cụm từ “ nghìn cân treo sợi tóc”. Tên ba loại “giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945: “ giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”

II/ Môn: Địa

6: c

7: d

8: c

9: Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển

10: Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản (dầu mỏ, than,…), hàng tiêu dùng, nông sản và thủy sản; nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu.

Advertisements (Quảng cáo)