Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Vật Lý: Đề gồm 30 câu trắc nghiệm có đáp án

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 7 của trường THCS Liên Châu. Đề thi gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Các em cùng thử sức với đề thi dưới đây nhé

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KỲ I

Môn: Vật lý 7

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ BÀI

Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là

A. ảnh ảo nhỏ hơn vật.   B. ảnh thật nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo lớn hơn vật. D. ảnh ảo bằng vật.

Câu 2: Vật sáng AB đặt trước gương phẳng một đoạn 30 cm cho ảnh  A’ B’ cách gương

A. 15cm. B. 40cm. C. 30cm.       D. 60cm.

Câu 3: Khi nào ta nhìn thấy một vật:

A. Khi vật để trước mắt. B. Khi mắt ta hướng vào vật.

C. Khi có ánh sáng hướng vào mắt ta. D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Câu 4: Chiếu tia sáng tới gương phẳng, khi góc tới bằng 45o thì góc phản xạ bằng:

A. 90o    B. 45o     C. 60o      D. 30o

Câu 5: Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương gì?

A. Gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau.

B. Gương cầu lồi ở phía sau.

C. Gương cầu lõm ở phía trước để quan sát ở phía sau.

D. Gương cầu lõm ở phía trước.

Câu 6: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trăng. B. Ngọn đuốc đang cháy.

C. Mặt Trời. D. Con đom đóm đang bay lập loè trong đêm.

Câu 7: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

A. Tờ giấy phủ bạc được đánh nhẵn bóng. B. Miếng kim loại phẳng được làm bằng thép không rỉ.

C. Gương soi mặt. D. Tấm kim loại phẳng được quét sơn trắng.

Câu 8: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 600. Góc phản xạ bằng

A. 600.    B. 300.     C. 900.      D. 1200.

Câu 9: ảnh của một vật đặt trước gương cầu lồi là ảnh ảo.

A. hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. B. hứng được trên màn, bằng vật.

C. không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. D. không hứng được trên màn, bằng vật.

Câu 10: Để vẽ ảnh của một vật sáng dạng một đoạn thẳng AB tạo bởi gương phẳng ta sẽ

A. vẽ ảnh A/ của điểm A và B/ của điểm B sau đó nối A/ với B/.

Advertisements (Quảng cáo)

B. vẽ ảnh A/ của điểm A.

C. vẽ ảnh B/ của điểm B.

D. vẽ ảnh A/ của điểm A và B/ của điểm B.

Câu 11: Phát biểu nào đúng khi nói về gương cầu lõm

A. Mặt phản xạ là một mặt phẳng.

B. Mặt phản xạ là một mặt cong.

C. Mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.

D. Mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu.

Câu 12: Đặt một gương phẳng trước mặt, từ từ đưa gương ra xa mắt. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ

A. giảm đi.       B. tăng lên.

C. giữ nguyên không đổi. D. lúc tăng lúc giảm.

Câu 13: Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng?

A. Giấy bóng mờ.       B. Kính đeo mắt.

C. Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng. D. Trang giấy trắng.

Câu 14: Trong các câu sau đây, câu  nào sai?

A. ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều là ảnh ảo.

B. Cùng một vật có hai ảnh tạo bởi hai gương thì ảnh tạo bởi gương cầu phẳng bao giờ cũng lớn hơn gương cầu lồi.

C. Hai gương có cùng bề mặt thì vùng nhìn thấy trong gương phẳng lớn hơn gương cầu lồi.

D. Gương cầu lồi được ứng dụng để làm kính chiếu hậu.

Câu 15: Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng nhỏ trước và song song với gương phẳng, cho ảnh

A. vuông góc và cùng chiều với vật. B. song song, cùng chiều với vật.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Song song, ngược chiều với vật. D. vuông góc và ngược chiều với vật.

Câu 16: Đặt một vật trước gương phẳng rồi quan sát ảnh của vật đó. Chọn nhận định đúng?

A. Vật đó cho ảnh thật lớn bằng vật.

B. Vật đó cho ảnh hứng được trên màn chắn.

C. Vật đó cho ảnh nhỏ hơn vật, không hứng được trên màn.

D. Vật đó cho ảnh ảo lớn bằng vật.

Câu 17: Đặt một cái bút chì trước gương phẳng và vuông góc với gương phẳng, cho ảnh

A. Song song, ngược chiều với vật. B. Song song, cùng chiều với vật.

C. Cùng phương, ngược chiều với vật. D. Cùng phương, cùng chiều với vật.

Câu 18: Có một gương cầu. Để nhận ra gương đó là gương cầu lồi ta làm theo cách nào dưới đây?

A. So sánh ảnh với vật xem ảnh có lớn hơn vật không.

B. Nhìn nghiêng xem mặt gương có cong không.

C. Sờ bằng tay gương xem có lồi không.

D. So sánh ảnh với vật xem ảnh có nhỏ hơn vật không.

Câu 19: Trong môi trường trong suốt và đồng chất, ánh sáng truyền đi theo đường nào?

A. Đường cong. B. Đường thẳng. C. Đường gấp khúc.        D. Đường chữ chi.

Câu 20: Gương chiếu hậu của ôtô dùng gương cầu lồi vì:

A. Cho ảnh rõ nét hơn B. Quan sát được ở phía sau một vùng rõ hơn

C. Quan sát được ở phía sau một vùng rộng hơn D. Cho ảnh thật hơn

Câu 21: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

A. ảnh ảo, lớn bằng vật. B. ảnh thật và lớn hơn vật.

C. ảnh thật và bé hơn vật. D. ảnh ảo và lớn hơn vật.

Câu 22: Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.

A. Ảnh ảo, lớn hơn vật. B. Hứng được trên màn, bằng vật

C. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật D. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

Câu 23: Đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất ta qua sát được hiện tượng

A. nhật thực một phần. B. nhật thực toàn phần.

C. nguyệt thực một phần. D. nguyệt thực toàn phần.

Câu 24: Nhờ 1 lỗ nhỏ ở giữa tấm bìa dày, ta hứng được ảnh của 1 ngọn đèn đang cháy trên màn. Hỏi kích thước của ảnh thu được có phụ thuộc khoảng cách giữa màn và lỗ không ?

A.  ảnh càng lớn khi màn cách lỗ một đoạn vừa phải.

B. ảnh càng lớn khi màn càng gần lỗ.

C. ảnh càng lớn khi màn càng xa lỗ.

D. ảnh như nhau khi màn ở bất cứ vị trí nào.

Câu 25: Các tính chất mà ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều có là

A. ảnh ảo và lớn hơn vật    B. ảnh ảo.

C. ảnh ảo và nhỏ hơn vật.   D. ảo ảnh và bằng vật.

Câu 26: Trong các vật sau đây, vật nào được coi là nguồn sáng?

A. Mặt Trăng đang chiếu sáng. B. Ngọn lửa đang cháy.

C. Bóng đèn compac.        D. Sao Kim.

Câu 27: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với mặt gương một góc 500. Góc tới bằng

A. 250.           B. 900.           C. 500.           D. 400.

Câu 28: Chiếu một tia sáng tới gương phẳng, ta thu được tia phản xạ tạo với tia tới một góc

A. bằng hai lần góc phản xạ.   B. bằng góc tới.

C. bằng nửa góc tới.         D. bằng góc phản xạ.

Câu 29: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S. Xác định khoảng cách SS’?

A. SS = 20cm.          B. SS  = 25cm.

C. SS  = 50cm.         D. SS  = 40cm.

Câu 30: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng tạo với mặt gương một góc 500. Góc phản xạ bằng

A. 400.            B. 900.           C. 500.         D. 250.

———– HẾT ———-

ĐÁP ÁN

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

1 A
2 C
3 D
4 B
5 A
6 A
7 D
8 B
9 C
10 A
11 D
12 A
13 C
14 C
15 B
16 D
17 C
18 D
19 B
20 C
21 A
22 A
23 B
24 C
25 B
26 B
27 D
28 A
29 C
30 A

Advertisements (Quảng cáo)