Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Văn trường THCS Bàn Đạt năm 2019: Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Phú Bình trường THCS Bàn Đạt tổ chức thi cuối học kì 2 lớp 7 năm học 2019 – 2020, chi tiết tại đây.

I.Đọc hiểu: (3 điểm).

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung……Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

(SGK Ngữ văn 7, tập 2, trang 24)

Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

Câu 2 (0,5 điểm): Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Câu 3(1 điểm): Nội dung chính đoạn trích trên là gì?

Câu 4(1 điểm): Trong câu: Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…..Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từđó?

II. Làm văn(7 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Từ nội dung văn bản trên, viết đoạn văn ( 6 – 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Câu 2( 5 điểm):

Nhân dân ta có câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Em hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ trên.