Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7: Thế nào là từ đồng âm? Cho 1 ví dụ phân tích?

Thế nào là từ đồng âm? Cho 1 ví dụ phân tích?; Chép thuộc lòng bài thơ: “Bạn đến chơi nha” của Nguyễn Khuyến và nêu phần ghi nhớ của bài … trong Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài

Câu 1(1điểm): Thế nào là từ đồng âm? Cho 1 ví dụ phân tích?

Câu 2(1điểm): Thế nào là từ trái nghĩa? Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu thơ sau và phân tích tác dụng?

“Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao”

Trích ”Hồi hương ngẫu thư “– Hạ Tri Chương

Câu 3 (1,5điểm): Chép thuộc lòng bài thơ: “Bạn đến chơi nha” của Nguyễn Khuyến và nêu phần ghi nhớ của bài.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 (0,5điểm): Câu ca dao:

“Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông”

(Những câu hát về tình cảm gia đình)

Tìm biện pháp tu từ trong câu trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5 (6 điểm): Đề : Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ: “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

Advertisements (Quảng cáo)