Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2019 Phòng GD Lâm Thao: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)

CHIA SẺ

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh) … trong Đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2019 Phòng GD Lâm Thao

Đề bài 

Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi”

“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ.”

a, Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b, Tìm từ đồng nghĩa với từ tổ quốc (ít nhất 2 từ)

c, Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?

Câu 2: (7 điểm) Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)