Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình … trong Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7

Đề bài

Phần I. Đọc – hiểu (4,0 điểm)

Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

(Trích Cổng trường mở ra, Lí Lan, Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục , 2006)

Câu 1. Tìm cặp từ trái nghĩa trong đoạn văn trên. (0,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào ? (0,5 điểm)

Câu 3. Theo em “thế giới kì diệu” đó là gì ?  (1,0 điểm)

Câu 4. Là học sinh, em sẽ làm gì để mẹ vui lòng ? (1,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1. Từ nội dung đoạn văn trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình.  (2 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)