Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử trường THCS Đoàn Thị Điểm: Kể tên 5 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần – Hồ. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về công trình đó

CHIA SẺ

 Kể tên 5 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần – Hồ. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về công trình đó… trong đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 7 môn Sử trường THCS Đoàn Thị Điểm.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1 ( 1 điểm). Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La từ năm nào?

A.1008                                   B. 1009

C. 1010                                  D.1011

Người có vai trò to lớn trong quá trình đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua la?

A.Lê Long Việt                                             C. Lý Khánh Văn

B.Vạn Hạnh                                                   D.Lê Long Đĩnh

Câu 2 ( 1 điểm). Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào bài làm cho các nhận định sau:

A. Năm 1054, vua Lý Thái Tổ đặt niên hiệu là Thuận Thiên và dời đô về Hoa Lư

B. Luật pháp nhà Lý bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp và quyền tư hữu tài sản

C. Cấm quân nhà Lý được tuyển chọn từ những thanh niên, trai tráng trong cả nước

D. Gả công chúa cho các tù trưởng miền núi là chính sách của triều Lý

Câu 3(1 điểm): Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

Cột A Nối Cột B
a. Bộ luật thành văn đầu tiên   1. Người thầy giáo lỗi lạc của dân tộc
b. Cơ quan phụ trách đê điều   2. Hà đê sứ
c. Cơ quan phụ trách xét xử   3. Bộ hình thư
d. Chu Văn An   4. Thẩm hình viện

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7  điểm)

Câu 1(2 điểm): . Năm 1010, Lý Công Uẩn ra “ Chiếu dời đô”, quyết  định dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành  Thăng Long. Dựa vào những kiến thức đã học,  em hãy giải thích tại sao  Lý Công Uẩn quyết định dời đô?

Câu 2( 3 điểm): Cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077) dưới thời Lý kết thúc thắng lợi nhưng đã để lại những ấn tượng vô cùng độc đáo về nghệ thuật đánh giặc. Hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của tướng Lý Thường Kiệt để làm sáng tỏ nhận định trên

Câu 3: (2 điểm): Kể tên 5 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần – Hồ. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về công trình đó.