Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Thi học kì 1 lớp 7 môn Sinh trường TH – THCS Ba Điền 2019: Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng và vòng đời của trùng sốt rét, biện pháp  phòng  chống bệnh sốt rét.

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 7 môn Sinh năm học 2019 – 2020 trường TH – THCS Ba Điền, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. Phần trắc nghiệm : (4 điểm )

 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả đúng.

Câu 1:  Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm nào ?

A. Có di chuyển tích cực .

B. Có chân giả.

C. Sống tự do ngoài thiên nhiên.

D. Có hình thành bào xác .

Câu 2:   Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức nào?

A. Tiếp hợp.      B. Hữu tính.

C. Vô tính.                 D. Lưỡng tính.

Câu 3:  Làm thế nào để quan sát, phân biệt mặt lưng, mặt bụng của giun đất ?

A. Dựa vào màu sắc .              B. Dựa vào vòng tơ .

C. Dựa vào lỗ miệng.      D. Dựa vào các đốt

Câu 4.  Mực có đặc điểm nào sau đây ?

A. Có 2 mảnh vỏ.      B. Có 1 chân  rìu .

C. Có 10 tua.                 D. Có 8 tua.

Câu 5.  Cơ thể động vật ngành chân khớp bên ngoài vỏ bao bọc lớp

A. vỏ mềm .                 B. Kitin

C.  vỏ cứng                     D. cuticun.

Câu 6.   Phần ngực của nhện có mấy đôi chân?

A. 3 đôi.                       B. 4 đôi.

C. 5 đôi.                       D. 6 đôi.

Câu 7.  Phần nào của thân sâu bọ mang các đôi chân và cánh?

A. Ngực.          B. Đầu.

C. Đuôi.                                 D. Bụng

Câu 8:  Bạn Lan theo mẹ đi chợ, bạn ấy thấy có rất nhiều cá và bạn phân loại lớp cá xương gồm các nhóm cá nào sau đây?

A, Cá nhám, cá trê, cá mè, cá chép.

B. Cá chép, cá chuồn, cá đuối, cá trê.

C. Cá chép, cá trê, cá chuồn, cá mè

D. Cá nhám, cá mè, cá đuối, cá trê.

Phần tự luận : (6 điểm)

Câu 9: (2 điểm) Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng và vòng đời của trùng sốt rét, biện pháp  phòng  chống bệnh sốt rét.

Câu 10: ( 2 điểm) Em hãy cho biết  vai trò ngành ruột khoang trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

Câu 11: ( 2 điểm) Tại sao trẻ em hay mắc bệnh giun đũa? Cần làm gì để phòng chống bệnh giun đũa ở trẻ em?