Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 7 – Em hãy cho biết nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử – THCS Hoà Chính. Đề mới nhất 2021 vừa được tổ chức có đáp án kèm theo, các em cùng thử sức với đề như sau:

TRƯỜNG THCS HÒA CHÍNH 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Môn: Lịch sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I.Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Quốc gia thứ 11 của khu vực Đông Nam Á là quốc gia nào?

A. Việt Nam.  C. Thái Lan

B. Đông – Ti- Mo  D. Mi-an- ma

Câu 2: Khu đền tháp Ăng-co-Vát là công trình kiến trúc độc đáo của quốc gia nào?

A. Lào.    C. Thái Lan.

B. Cam Pu Chia.  D. Mi-an-ma.

Câu 3: Người có công dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước là ai?

A.Đinh Bộ Lĩnh           C. Thục Phán

B. Ngô Quyền       D. Khúc Thừa Dụ

Câu 4: Đinh Bộ Lĩnh đóng đô tại đâu?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Thăng Long    C. Hoa Lư

B. Phú Xuân    D. Đại La

Câu 5: Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?

A. Vua đứng đầu, giúp vua có quan văn, võ.

B. Vua nắm chính quyền và chỉ huy quân đội.

C. Vua đứng đầu, nắm toàn quyền, giúp việc vua có các con vua.

D. Vua đứng đầu, nắm toàn quyền, giúp việc vua có Thái sư và Đại sư.

Câu 6: Trong xã hội dưới thời Đinh-Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?

A. Tầng lớp nông dân. C. Tầng lớp nô tỳ.

B. Tầng lớp công nhân. D. Tầng lớp thợ thủ công.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Việc nhà Lý dời đô về Thăng Long có ý nghĩa như thế nào?

A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.

B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.

C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.

D. Dời đô về Thăng Long biểu hiện sự phát triển của đất nước, vì Thăng Long có vị trí trung tâm, có điều kiện giao thông thủy bộ thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.

Câu 8: Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”?

A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.

B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh.

C. Giảm bớt ngân quĩ chi cho quốc phòng.

D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông.

Câu 9: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.

B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.

C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.

D. Đánh vào nơi quân Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.

Câu 10: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.

D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

II.Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Nêu nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý? Vì sao các cuộc phát kiến đia lý lớn hầu như đều bắt nguồn từ Châu Âu?

Câu 2 (3 điểm): Em hãy cho biết nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? Chỉ ra những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 7

Câu

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

I

TRẮC NGHIỆM

4 điểm
( 4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng.

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A C D C D D D C
Mỗi câu đúng/0,4đ
II

TỰ LUẬN:

6 điểm
Câu 1:

(3 điểm)

-Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý (2đ)

+ Sản xuất phát triển, cần nguyên liệu, cần thị trường

+ KHKT phát triển: đóng được những tàu lớn, có la bàn

-Các cuộc phát kiến đia lý lớn hầu như đều bắt nguồn từChâu Âu (1đ)

+ Vì các quốc gia châu Âu có nền kinh tế phát triển nhất nên nhu cầu cần nguyên liệu và thị trường là hơn cả.

+ Có nền KHKT phát triển nhất so với các khu vực còn lại trên thế giới.

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2:

(3 điểm)

– Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích

+ Giải quyết những khó khăn trong nước: Tài chính cạn kiệt, nhân dân đói khổ, nội bộ mâu thuẫn,…

– Những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.

+ Chủ động tấn công trước để phòng vệ

+ Xây dựng phòng tuyến vững chắc trên sông Như Nguyệt.

+ Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ qua bài thơ Sông núi nước Nam.

+ Chủ động giảng hòa trong thế thắng.

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Advertisements (Quảng cáo)