Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Lớp bò sát đa dạng vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Lớp bò sát đa dạng vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hệ tiêu hoá ở chim bồ câu có gì sai khác so với những động vật đã học trong ngành Động vật có xương sống ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Hãy chọn...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7:  Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7: Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7. Vì sao nói: vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Hãy chọn...
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7: Tại sao khủng long bị diệt vong ?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7: Tại sao khủng long bị diệt vong ?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7.  Đời sống và hoạt động của thằn lằn có gì khác với ếch đồng? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Bộ rùa có cấu tạo như...
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài có da khô và vảy sừng bao bọc có tác dụng gì ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài có da khô và vảy sừng bao bọc có tác dụng gì ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay. I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 1. Ghép những thông tin ở cột A vói cột B...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7: Phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn.
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7: Phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn.
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc. Đây là đặc điểm của bộ nào sau đây ? I. TRẮC...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7:ớp động vật nào trong ngành động vật có  xương  sống thích nghi với đời sống vừa ở nước cạn, hô hấp bằng da và phổi ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7:ớp động vật nào trong ngành động vật có  xương  sống thích nghi với đời sống vừa ở nước cạn, hô hấp...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7. Nêu những điểm khác nhau về cấu tạo ngoài của thằn lằn so với ếch. I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Em hãy nối đặc điểm, chức năng (a, b, c) sao cho phù hợp...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7:  Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Mỏ ngắn, khoẻ. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm. Đây là đặc điểm của bộ chim nào ? I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1. Hãy...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS nêu dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS nêu dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7.  Đặc điểm cấu tạo ngoài nào dưới đây chứng tỏ thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù ? I. TRẮC NGHIỆM: (4,5đ) 1.. Hãy chọn phương...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7:  Ống tiêu hoá của thằn lằn có thay đổi gì so với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Ống tiêu hoá của thằn lằn có thay đổi gì so với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh. I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Hệ hô hấp...
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Điểm khác biệt trong hệ tuần hoàn của thằn lằn so với ếch là gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Điểm khác biệt trong hệ tuần hoàn của thằn lằn so với ếch là gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ? I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Tại...