Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Định luật phản xạ ánh sáng: Bài tập C1 – C4 trang...

Định luật phản xạ ánh sáng: Bài tập C1 – C4 trang 12,13,14 vật lý 7

CHIA SẺ

Tóm tắt kiến thức trọng tâm và giải bài C1 trang 12; C2, C3 trang 13; bài C4 trang 14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng – Chương 1.

1. Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Một số vật có tác dụng tương tự như gương phẳng:

– Mặt nước yên lặng;

– Mặt kính cửa sổ;

– Tấm kim loại phẳng bóng;

– Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

– Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng.


2. Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

Vậy tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.


3. Hãy vẽ tia phản xạ IR.

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc RIN = góc SIN


4. Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình?

HD:a) Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương

Vẽ tia phản xạ IR nằm bên kia pháp tuyến so với tia tới SI và góc NIR = góc SIN (Hình 4.3)

bai-c4-trang-14-ly-7

b) Dựng pháp tuyến IN là phân giác của góc SIR

Mặt phẳng gương được đặt vuông góc với pháp tuyến IN (Hình 4.4)

CHIA SẺ