Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Gương cầu lõm Vật Lý lớp 7: Giải bài C1- C7 trang...

Gương cầu lõm Vật Lý lớp 7: Giải bài C1- C7 trang 22, 23

CHIA SẺ

SGK Lý 7: Gương cầu lõm – Chương 1: Giải bài C1, C2 trang 22; bài C3, C4, C5, C6, C7 trang 23.

1. Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu-lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì ? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn ?

Ảnh của cây nến là ảnh ảo, lớn hơn cây nến.


2. Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương-cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô ta cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Cách bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng, cách gương phẳng và gương-cầu lõm một khoảng bằng nhau.

Kết luận: Đặt một vật gần sát gương-cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.


3. Quan sát chùm tia phản xạ xem nó có đặc điểm gì ?

 

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương-cầu- lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.


4. Hình 8.3 là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vât. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên.

Chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song có nhiệt năng lớn.

Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lớn cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tự sẽ nóng lên.


5. Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị trí của S để thu được chum phản xạ là một chùm sang song song

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song


6. Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu xạ.

Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ ?

Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song ánh sáng sẽ truyền đi được xa không bị phân tán mà vẫn sáng rõ.


7. Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương ?

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.

CHIA SẺ