Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 25 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng...

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 25 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng kết chương 1 Quang học

CHIA SẺ

[ôn tập chương 1 Lý 7] Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25 SGK Vật Lý lớp 7: Tổng kết chương 1: Quang học.

1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

“Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”

A. Khi vật được chiếu sang;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật


2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật


3. Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.


4.Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

 

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.


5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.


6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.


7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.


Bài 8. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

gương cầu lõm      hứng được trên màn chắn             bé hơn vật        ảnh ảo          gương phẳng               không hứng được trên màn chắn    bằng vật          ảnh thật

gương cầu lỗi                   lớn hơn vật

Giải bài 8: – Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

– Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

– Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.


Bài 9.Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

CHIA SẺ