Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Gương cầu lồi – Sách giáo khoa Lý 7: Bài C1,C2, C3,C4...

Gương cầu lồi – Sách giáo khoa Lý 7: Bài C1,C2, C3,C4 trang 20,21

CHIA SẺ

Gương cầu lồi – Chương 1 Quang học. Giải bài C1 trang 20; bài C2, C3, C4 trang 21 SGK Vật Lý 7: 

1.  Bố trí thí nghiệm như hình 7.1. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?

2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Đáp án: 1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn

2. Ảnh nhỏ hơn vật

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương.cầu.lồi có những tính chất sau:

1. là ảnh áo không hứng được trên màn chắn.

2. Ảnh quan sát được nhỏ hơn vật.


2. So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương.

Nhìn vào gương.cầu.lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.


3. Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì ?

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.


4. Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gươn- cầu-lồi lớn (hình 7.4). Gương đó giúp ích gì cho người lái xe ?

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương-cầu-lồi lớn vì:

Vùng nhìn thấy của gương-cầu-lồi rộng giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương-cầu-lồi các phương tiện và người bị các vật cản ở bên đường che khuất, tránh được tai nạn.

CHIA SẺ