Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài tập 27,28,29, 30,31 trang 64, 65 Toán 7 tập 1: Luyện...

Bài tập 27,28,29, 30,31 trang 64, 65 Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số

CHIA SẺ

Đáp án và Giải bài 27,28,29,30 trang 64, Bài 31 trang 65 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số – Đại số 7 tập 1.

Ta có 2 dạng bài tập hàm số cơ bản:

Dạng 1: Xác định hàm số

Dạng 2: Tính giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến và ngược lại (biết x tính y và biết y tính x)

Bài trước: Giải bài 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1: Hàm số (Chi tiết và đầy đủ trên Dethikiemtra.com)

Bài 27. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a)

X -3 -2 -1  1/2 1 2
Y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

X 0 1 2 3 4
Y 2 2 2 2 2

a) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x với y phụ thuộc theo sự biến đổi của x, với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y.

b)  y là hàm hằng với với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y = 2.


Bài 28. Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a)Tính f(5) = ? ;     f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

 x -6 -4 -3 2 5 6 12
 y = 12/x

a) Ta có: f(5) = 12/5 =2,4; f(-3) = 12/-3 = -4;

b)

 x -6 -4 -3 2 5 6 12
 y = 12/x  -2  -3 -4  6  2,4  2  1

Bài 29 trang 64 Toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2.
Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Giải: f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = – 1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2= – 2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2= – 1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2


Bài 30. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9

b) f(1/2) = -3

c) f(3) = 25

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai


Bài 31 trang 65 Toán 7 tập 1 Cho hàm số y =2/3x  .Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Đáp án bài 31: Biết x, tính y:   Thay giá trị của x vào công thức y = 2/3x

Biết y, tính x:   Từ y = 2/3x ⇒x =3/2y

x -0,5  -3  0 4,5 9
y  -1/3 -2 0  3  6

P/s có chút sai sót ở đề bài 29 nên đáp án sai, ad đã sửa. Cảm ơn các bạn đã phản hồi 🙂

CHIA SẺ