Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài C1,C2,C3 trang 26 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng kết chương...

Bài C1,C2,C3 trang 26 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng kết chương 1 Quang học

CHIA SẺ

Giải bài C1, C2, C3 trang 26 SGK Vật Lý 7: Tổng kết chương 1 Quang học.

Bài C1. Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1

a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.

bai-c1-trang-26-sgk-ly-7

a) S1’ là ảnh của S1 và S2 là ảnh của S2 tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương như hình bên.

bai-c1-trang-26-sgk-ly-7-1

c) Để mắt trong vùng in đậm sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng.


Bài C2: Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

Tính chất giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo.

Tính chất khác nhau: Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh nhìn thấy trong gương phẳng lại nhỏ hơn trong gương cầu lõm.


Bài C3. Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

An Thanh Hải
An
Thanh
Hải

bai-c3-trang-26-sgk-ly-7

An Thanh Hải
An x X
Thanh X x
Hải x x X
x

Như vậy là đã kết thúc chương 1, Dethikiemtra.com tiếp tục hướng dẫn các em ôn lại kiến thức và gợi ý giải các bài tập trong SGK vật Lý lớp 7 chương 2: Giải bài tập SGK chương 2 Lý 7

CHIA SẺ