Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ (Giải bài trang 93 Sinh lớp 7)

Giải bài 1,2,3 trang 93 SGK Sinh 7 : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ.

-Rất đa dạng về: số loài, cấu tạo, môi trường sống và tập tính. Chúng phân bố rộng khắp các môi trường sống trên hành tinh của chúng ta.

-Các đặc điểm chung như: cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng ống khí. Sâu-bọ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Một số sâu-bọ làm hại đáng kể cây trồng nói riêng và nền sản xuất nông nghiệp nói chung.

Bài 1: Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Advertisements (Quảng cáo)

Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sống thành xã hội, chăm sóc con non…) của các loài nêu trên.


Bài 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Sâu-bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có)


Bài 3: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Các em tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu-bọ ở địa phương, để tự nhận thấy: Biện pháp phòng chống sâubọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâubọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu-bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.

Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong.

Advertisements (Quảng cáo)