Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 25 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện (Giải bài 1,2,3 trang 85 Sinh học 7)

Giải bài 1,2,3 trang 85 SGK Sinh 7 bài 25 Chương 5.

Bài 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

* Đầu – ngực: là trung tâm vận động và định hướng.
* Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ.

Nhện giống Giáp xác về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.


Bài 2: Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Có 6 đôi phần phụ, trong đó:
– Đôi kìm có tuyến độc.
– Đôi chân xúc giác.
– 4 đôi chân bò.


Bài 3: Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

Tập tính chăng tơ bắt mồi, một số loài cũng dùng tơ để di chuyển và trói mồi. Có nhiều tập tính thích nghi với bẫy, bắt các mồi sống (sâu bọ). Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, làm biến đổi phần thịt của con mồi thành chất lỏng rồi hút dịch lỏng đó để sinh sống (còn gọi là tiêu hóa ngoài).

Advertisements (Quảng cáo)