Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác (Bài 1,2,3 trang 81 Sinh 7)

Giải bài 1,2,3 trang 81 SGK Sinh 7 : Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác.

Bài 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giápxác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm… Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.


Bài 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giápxác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.


Bài 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm. Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh. Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.

Advertisements (Quảng cáo)