Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra Vật Lý lớp 6: Vì sao ngồi dưới tán cây mát hơn dưới mái che bằng tôn

Phần I: Trắc nghiệm(2điểm)

Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm.

1. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách nào là đúng?

A. Sắt, nước, không khí.       B. Nước, không khí, sắt.

C. Không khí, nước, sắt.       D. Không khí, sắt, nước.

2. Dùng nhiệt kế rượu không thể đo được nhiệt độ nào sau đây?

A. Nhiệt độ sôi của nước.       B. Nhiệt độ cơ thể người.

C.Nhiệt độ không khí trong phòng.     D. Nhiệt độ của nước đang tan.

3. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:

A. Gió, diện tích mặt thoáng và khối lượng của chất lỏng.

B. Nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C. Nhiệt độ, diện tích mặt thoáng và khối lượng của chất lỏng.

D. Nhiệt độ, gió và khối lượng của chất lỏng.

4. Muốn kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước ta phải:

Advertisements (Quảng cáo)

A Thay đổi diện tích mặt thoáng, không cho gió tác động và giữ nguyên nhiệt độ.

B. Thay đổi tác động của gió, giữ nguyên nhiệt độ và thay đổi diện tích mặt thoáng.

C. Thay đổi nhiệt độ, giữ nguyên diện tích mặt thoáng và không cho gió tác động.

D. Thay đổi nhiệt độ, giữ nguyên diện tích mặt thoáng và thay đổi tác động của gió.

5. Nhóm động vật nào sau đây là động vật không xương sống:

A. Trai, cua, gà, châu chấu.

B. Giun đất, cua, nhện, châu chấu.

C. Ong, sứa, tôm, chuột.

D. San hô, ốc sên, lươn, thủy tức.

Advertisements (Quảng cáo)

6. Viết tên hai trạng thái của chất vào ô trống để hoàn thành sơ đồ sau:

7. Nhóm động vật gây hại cho nông nghiệp là:

A. Ốc bươu vàng, ốc sên, châu chấu, chuột đồng.

B. Ốc bươu vàng, ong, châu chấu, chuột đồng.

C. Ốc bươu vàng, ốc sên, châu chấu, chim sâu.

D. Ốc sên, châu chấu, chuột đồng, cú mèo.

8. Nơi có độ đa dạng cao là

A. Đồng cỏ   B. Rừng ngập mặn     C. Sa mạc    D. Rừng mưa nhiệt đới

Phần II: Tự luận (8điểm)

Câu 1 ( 1 điểm)  Tại sao một số loài động vật có xương sống đang trên đà suy giảm? Nêu các biện pháp bảo vệ chúng.

Câu 2 (1 điểm)   Nêu ý nghĩa của rạn san hô đối với môi trường biển?

Câu 3 (1 điểm)   Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sa mạc?

Câu 4 (1 điểm) Hãy giải thích:

a. Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng hình sóng mà không phải tấm lợp phẳng?

b. Vì sao ngồi dưới tán cây mát hơn dưới mái che bằng tôn?

c. Vì sao khi đổ mồ hôi lại giúp con người và một số động vật có thể duy trì thân nhiệt?

d. Bạn Dũng định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chai lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho dũng làm vì nguy hiểm. Em hãy giải thích tại sao?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 6

Môn: Lý 

Đáp án

Điểm
 Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) 

1C    2A      3B      4C    5B     6 rắn – lỏng    7A      8D

Mỗi câu đúng được

0.25

Phần II: Tự luận

Câu 1 (1 điểm):

Một số loài động vật có xương sống đang trên đà suy giảm vì:

– Con người đã phá rừng => làm mất nơi sống của chúng.

– Môi trường sống của chúng bị ô nhiễm.

– Con người khai thác, săn bắt chúng quá mức.

Biện pháp bảo vệ:

– Bảo vệ rừng và trồng rừng.

– Bảo vệ môi trường sống của chúng.

– Cấm săn bắt và buôn bán các loài đv hoang dã.

– Tuyên truyền gd mọi người ý thức bảo vệ ĐV hoang dã.

 

0.5

0.5

Câu 2 (1 điểm):

Ýnghĩa của rạn san hô đối với môi trường biển :

– Là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển.

– Cung cấp thức ăn cho các loài đv biển.

– Tăng độ đa dạng cho sinh thái biển,

– Tạo vẻ đẹp cho biển.

 

1

Câu 3 (1 điểm):

Cây xương rồng có những đặc điểm  thích nghi với môi trường sa mạc:

– Thân có khả năng dự trữ nước( thân mọng nước)

– Rễ dài và đâm sâu.

– Lá biến đổi thành gai.

 

 

1

Câu 4 (1 điểm):

a. Để tránh cong vênh khi nhiệt độ không khí thay đổi (do dãn nở vì nhiệt)

b. Cây hấp thụ hơi nóng từ mặt trời và thoát hơi nước làm dịu không khí xung quanh còn mái tôn hấp thụ hơi nóng nhưng tỏa nhiệt.

Cây cũng có thể tạo gió làm mát.

c.Khi đổ mồ hôi, mồ hôi sẽ đọng lại trên da và quá trình bay hơi diễn ra.

d. Nước khi đông đặc tăng thể tích nên có thể làm vỡ chai nếu nút chặt.

P/s Xin lỗi các bạn, ad đã cập nhật lại tiêu đề. Có chút nhầm lẫn khi nhập tiêu đề Môn Lý thành môn sinh.

Advertisements (Quảng cáo)