Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn trường chuyên Hà Nội AMSTERDAM: Hãy đóng vai vua Hùng thứ mười tam kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

CHIA SẺ

Mời các em học sinh cùng nhau tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường Chuyên Hà Nội AMSTERDAM, học sinh được chọn 1 trong 2 đề bài sau:

Học sinh chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Hãy đóng vai sứ giả được vua sai đi tìm người tài giỏi cứu nước để kể lại truyện Thánh Gióng
Đề 2: Hãy đóng vai vua Hùng thứ mười tam kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.