Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh trường THCS Văn Nhân: Em hãy nêu khái niệm quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp?

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Phú Xuyên trường THCS Văn Nhân tổ chức thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Sinh năm 2019. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

I Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) (0,25 đ/câu) Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu  6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
Đáp án  

 

                 

Câu1. Thân đứng bao gồm các cây như:

A. Chè, mít, rau má      B. Chè, mồng tơi

C. Chè, mướp, mít    D. Chè, mít, cà phê

Câu 2. Thịt lá có chức năng chính là:

A. Vận chuyển nước        B. Chế tạo chất hữu cơ

C. Trao đổi khí          D. Hứng ánh sáng

Quảng cáo

Câu 3. Chức năng gân lá là:

A. Vận chuyển các chất        B. Trao đổi khí

C. Thoát hơi nước      D. Chế tạo chất hữu cơ

Câu 4. Giâm cành, chiết cành là hình thức sinh sản sinh dưỡng do:

A. Con người      B. Tự nhiên    C. Lai tạo          D. Nhân giống

Câu 5. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như: 

A. Rễ, hoa, quả       B. Rễ, quả, hạt

C. Rễ, thân, lá         D. Rễ, thân, cành

Quảng cáo

Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:

A. Chè, lúa, ngô           B. Chè, ổi, hành

C. Chè, lúa, mít      D. Chè, cà phê

Câu 7. Rễ chùm gồm các cây  như:

A. Chè, cà phê       B. Lúa, ngô, sả

C. Chè, ổi, hành D. Chè, lúa, mít

Câu 8. Thế nào hoa đơn tính?

A. Hoa có tràng, nhị, nhuỵ    C. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ

B. Hoa có đủ cả nhị và nhuỵ       D. Hoa có nhị, nhuỵ, đài

Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?

A. Hoa có tràng, nhị , nhuỵ      C. Hoa có nhị, nhuỵ,  đài

B. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ       D. Hoa  có đủ nhị và nhuỵCâu 10. Tại sao khi bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn khi trời mưa?

A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan   C. Cho dễ bón phân

B. Rễ cây mát, dất mềm dễ hút nước   D. Cho cây được mát

PHẦN I: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 11 (1 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Câu 12 (1,5 Điểm): Em hãy nêu khái niệm quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp?

Câu 13 ( 1,5 Điểm):  Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 14 (1 Điểm): Em hãy trình bày thí nghiệm chứng minh sản phẩm của hô hấp là khí Cacbonic.