Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp...

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 6

CHIA SẺ

Đề cương và hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 6 năm 2015. Gồm có lý thuyết và các dạng bài tập.

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK 1

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN LÝ 6

A. Lý Thuyết

 1. Đo độ dài

– Biết được những đơn vị đo độ dài .

–  Hiểu được GHĐ – ĐCNN của dụng cụ đo độ dài và những lưu ý khi đo độ dài .

– Vận dụng đo được độ dài.

 1. Đo thể tích chất lỏng và thể tích vật rắn không thấm nước.

–   Biết đơn vị chính thức đo thể tích của nước ta và tên những dụng cụ đo thể tích., những lưu  ý khii sử dụng dụng cụ đo thể tích.

-. Biết  đo thể tích của một vật rắn không thấm nước  bằng hai cách.

 1. Khối lượng – Lực – Hai lực cân bằng :

-. Nắm được khái niêm về  Khối lượng – Lực – Hai lực cân bằng .

Đơn cị đo.

.4. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực :

– Hiểu được lực là nguyên nhân gây ra sự biến đổi chuyển động, biến dạng hoặc đồng thời cả hai.

Quảng cáo

Quảng cáo
 1. Trọng lực – Đơn vị lực .

–  Biết được khái niệm   trọng lượng -Đơn vị đo.

 1. Lực đàn hồi :

– Hiểu được lực đàn hồi  xuất hiện khi nào, đặc điểm của lực đàn hồi.

 1. Lực kế – Phép đo lực .Trọng lượng và khối lượng .

– . Nắm được các bộ phận cơ bản cấu tạo nên một lực kế lò xo, các bước sử dụng một lực kế lò xo để đo lực

–  Viết công thức liên hệ giữa P và m.

 1. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng .

– Hiểu được ý nghĩa KLR? Viết công thức tính KLR ? đơn vị đo.

– Năm được khái niệm TLR? Viết công thức tính TLR – đơn vị đo.

 1. Máy cơ đơn giản .

-. Biết được các loại máy cơ đơn giản – công dụng của chúng..

 1. Mặt phẳng nghiêng .

– .Biêt được khi sử dụng mặt phẳng nghiêng  có lợi gì .

– Những ứng dụng của MPN. 

II. Bài tập 

 1. Đo thể tích chất lỏng và thể tích vật rắn không thấm nước.
 2. Khối lượng – Lực – Hai lực cân bằng :
 3. Trọng lực – khối lượng – khối lượng riêng –trọng lượng riêng.

Tham khảo 1 số câu hỏi bài tập Ôn tập học kì 1môn Lý lớp 6

LÝ THUYẾT:

 1. Lực là gì? Thế nào là hai lực cân bằng? Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ như thế nào? Cho ví dụ về hai lực cân bằng.
 2. Trọng lực là gì? Nêu phương, chiều của trọng lực. Trọng lượng là gì? Đơn vị của trọng lực?
 3. Lực đàn hồi là gì? Độ biến dạng của lò xo là gì? Nêu đặc điểm của lực đàn hồi.
 4. Dụng cụ để đo lực là gì? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng.
 5. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất là gì? Đơn vị đo của khối lượng riêng và trọng lượng riêng. Viết công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
 6. Có những máy cơ đơn giản thường dùng nào? Chúng có tác dụng gì?

BÀI TẬP:

 1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi treo một vật nặng vào lò xo thì lò xo dài 22cm. Tính độ biến dạng của lò xo.
 2. Một quyển vở có khối lượng 70g. Hãy tính trọng lượng của 10 quyển vở.
 3. Khi nói khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3, điều đó có nghĩa là gì?
 4. Người ta nói sắt nặng hơn nhôm thì em hiểu như thế nào?
 5. Một chất có khối lượng 5650kg và có thể tích là 0,5m3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của chất đó và cho biết đó là chất gì?
 6. Một khối đá có thể tích 2m3. Tính khối lượng của khối đá đó, biết khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.
 7. Một vật có trọng lượng 78N được làm từ chất có khối lượng riêng là 2700kg/m3. Tính thể tích của vật.
 8. Một hộp đựng đồ trang sức hình hộp chữ nhật có kích thước 5cm x 7cm x 10cm. Kích thước thành trong của hộp 4cm x 6cm x 9cm. Khối lượng của hộp là 107,2g. Hpo65 đó được làm từ chất liệu gì?

Quảng cáo

CHIA SẺ