Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Vật Lý năm 2019 – 2020 trường THCS Đông Râu:

Hãy viết công thức thể hiện mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng, ghi rõ tên các đại lượng có trong công thức. Hãy tính 200g ứng với bao nhiêu Niutơn? trong đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật Lý trường THCS Đông Râu năm học 2019 – 2020.

TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài ?

A. Thước      B. Lực kế       C. Cân              D. Bình chia độ

Câu 2: Để đo thể tích một vật, người ta dùng đơn vị:

A. kg        B. N/m3                  C. m3                       D. m.

Câu 3: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Lực hút của nam châm tác dụng lên miếng sắt

B. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp

C. Trọng lượng của một quả nặng

D. Lực kết dính giữa băng keo với một mặt phẳng.

Câu 4: Một học sinh đá vào quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

A. Quả bóng bị biến dạng

B. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi

C. Không có sự biến đổi nào xảy ra

D. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.

Câu 5: Để đo chiều dài cuốn sách Vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau đây là phù hợp nhất?

A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm          C. Thước 15cm có ĐCNN tới mm

C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm           D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm.

Câu 6: Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu trong phòng thí nghiệm:

Advertisements (Quảng cáo)

Bình: Mình chỉ cần một cái cân là đủ.

Lan: Theo mình, cần một bình chia độ mới đúng.

Chi: Sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác định được chứ.

A. Chỉ có Bình đúng               B. Chỉ có Lan đúng

C. Chỉ có Chi đúng D. Cả 3 bạn cùng sai.

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực ?

A. Thước        B. Lực kế      C. Cân              D. Bình chia độ

Câu 8: Điều kiện để hai lực cân bằng là ..

A. cùng phương , cùng chiều         B. cùng chiều, cùng điểm đặt

C. cùng phương             D.cùng đặt vào 1 vật, cùng phương ,ngược chiều

Câu 9:     Đơn vị đo nào dưới đây là đơn vị đo chiều dài

A. N                B. m²     C. m      D.

Câu 10. Hãy lựa chọn phương án trả lời  đúng .

Advertisements (Quảng cáo)

Cách đặt bình chia độ như thế nào để phép đo thể tích cho kết quả chính xác?

Đặt hơi nghiênh về một bên          B. Đặt thẳng đứng.

Đặt hơi nghiêng về phía trước.        D. Đặt hơi nghiêng về phái sau

Câu 11: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng

A. Thể tích bình tràn    B. Thể tích bình chứa      C. Thể tích tràn ra bình chứa.

Câu 12. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để có câu trả lời đúng nhất:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1)…………………….vật B hoặc làm (2)…………………………vật B .Hai kết quả này có thể cùng xảy ra

TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 (1,5 điểm). Hãy kể tên các máy cơ đơn giản thường dùng ?.Mỗi loại hãy lấy 1 ví dụ.

Câu 14 ( 2 điểm). Cho một bình chia độ, một hòn đá cuội (không bỏ lọt bình chia độ) có thể tích nhỏ hơn giới hạn đo của bình chia độ. Ngoài bình chia độ đã cho ta cần phải cần ít nhất những dụng cụ gì để có thể xác định được thể tích của hòn đá? Hãy trình bày cách xác định thể tích hòn đá với những dụng cụ đã nêu?

Câu  15 (1,5 điểm). a. Hãy viết công thức thể hiện mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng, ghi rõ tên các đại lượng có trong công thức. Hãy tính 200g ứng với bao nhiêu Niutơn?

Câu 16 (2 điểm)  a.Một tảng đá có thể tích 1,2 m3. Cho khối lượng riêng của đá là 2650kg/m3. Tìm khối lượng của tảng đá. Hãy lấy 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến đổi chuyển động hoặc bị biến dạng?

Advertisements (Quảng cáo)