Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học: Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g, con số đó cho chúng ta biết điều gì?

CHIA SẺ
Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g.Con số đó cho chúng ta biết điều gì? … trong Kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh 20g.Con số đó cho chúng ta biết điều gì?

A. Khối lượng của gói bimbim.

B. Khối lượng của bimbim trong gói.

C. Thể tích gói bimbim.

D. Cả ba ý trên đều sai.

2. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp ở Việt Nam là

A. km.

B. m3

C. g.

D. kg.

3. Cặp lực nào không cân bằng trong các cặp lực sau?

A. Lực của mặt nước và lực của Trái Đất tác dụng vào thuyền để thuyền đứng yên trên mặt nước.

B .Lực của hai em bé kéo hai đầu sợi dây khi sợi dây đứng yên.

C . Lực mà lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo.

D. Lực nâng của sàn và lực hút của Trái Đất tác dụng vào bàn.

4. Một người đá quả bóng chuyển động va vào tường quả bóng bị nảy ra.Lực nào đã làm quả bóng biến dạng và làm cho quả bóng chuyển động bật trở lại?

A .Lực của chân người tác dụng vào quả bóng.

B .Lực của quả bóng tác dụng vào tường

C . Lực của tường tác dụng vào quả bóng.

D. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào quả bóng.

5. Khi kéo vật khối lượng lkg lên cao theo phương thẳng đứng phải cần lực có độ lớn ít nhất bằng

A .1000N.

B. 10N.

C. 1N.

D. 100N.

B .TỰ LUẬN

6. Đúng hay sai. Nếu sai thì vì sao?

a) Cân dùng để đo khối lượng của vật

b) Cân luôn luôn có hai đĩa.

c) Một tạ bông có khối lượng ít hơn một tạ sắt

d) Khối lượng là lực hút của Trái Đất lên một vật


1. Chọn B.

Nếu trên vỏ gói bimbim ghi khối lượng tịnh  20g thì con số đó cho chúng ta biết khối lượng của bimbim trong gói.

2. Chọn D

Đơn vị đo khối lượng hợp pháp ở Việt Nam là kilôgam: kg.

3. Chọn C

Lực mà lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng.

Câu 4: Chọn C

Lực của tường tác dụng vào quả bóng chính là lực đã làm quả bóng biến dạng và cũng làm cho quả bóng chuyển động bật trở lại

5. Chọn B

Khi kéo vật khối lượng 1 kg lên cao theo phương thẳng đứng phải cần lực có độ lớn ít nhất bằng trọng lượng vật tức là F = 10m = 10N.

6. Trả lời:

a: Đúng .

b: Sai vì có loại cân chỉ có 1 đĩa (ví dụ như cân đồng hồ).

c: Sai vì về khối lượng một tạ bông bàng một tạ sắt

d: Sai vì khối lượng không phải là lực hút của Trái Đất lên một vật, lực hút của Trái Đất lên một vật là trọng lực \(P = 10m.\)