Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh – Chương Sinh sản sinh dưỡng lớp 6: Nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào?

CHIA SẺ
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào ? Nó có ưu điểm gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh – Chương Sinh sản sinh dưỡng lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào ? Nó có ưu điểm gì

2. (6đ). Hãy xác định những câu trả lời dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới.

2

Ở một số cây có hoa, rễ, thân, lá có thể tạo tành cây mới.

3

Giâm cành, chiết cành, ghép cây là các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

4

Ở cành chiết, rễ mọc ra ở cả hai phía của vết cắt.

5

Muốn diệt cỏ dại phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.

6

Khoai lang, khoai tây đều được trồng bằng củ.

7

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô.

8

Sinh sản sinh dưỡng do người gồm có các hình thức như : giâm, chiết, ghép, nhân giống vô tính.


1. (4đ). Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (hay còn gọi là nuôi cấy mô) là quá trình tách một nhóm tế bào ra khỏi cơ thể mẹ, đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng đặc biệt để tạo thành mô non rồi cho phát triển thành cây mới. Nhờ phương pháp nuôi cấy mô, người ta có thể tạo được rất nhiều cây con giống hệt cây mẹ từ một số rất ít nguyên liệu giống ban đầu. Do đó, tiết kiệm được cả vật giống và thời gian gây giống.

2. (6đ).

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

Đ

S

S

Đ

S

Đ

Đ