Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 có đáp án – Vi khuẩn, Nấm, Địa y: Tảo có đặc điểm gì?

CHIA SẺ
Tảo có đặc điểm gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 có đáp án – Vi khuẩn, Nấm, Địa y. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cột A

(Các nhóm sinh vật)

sinh vật)

Cột B

(Đặcđ)

Trả lời

l. Tảo

2. Vi khuẩn

3. Nấm

4. Địa y

4. Địa y

a) Là những sinh vật nhỏ bé, cấu tạo đơn giản, tế bào chưa

có nhân hoàn chỉnh ; không có chất diệp lục ; hoại sinh, kí

sinh, tự dưỡng ; phân bố rộng rãi.

b) Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào ; cấu tạo rất đơn

giản, có màu khác nhau, có chất diệp lục ; hầu hết sống ở nước.

c)   Là dạng sinh vật đặc biệt (cộng sinh của hai loại khác), thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá.

d)                                                                                         d) Là những sợi không màu, một số có cấu tạo đơn bào ; sinh sản chủ yếu bằng bào tử ; là những cơ thể dị dưỡng.

1 …

2 …

3 …

4 …


1

2

3

4

b

a

d

c