Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh Chương Đại cương lớp 6: Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất ?

CHIA SẺ
Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất ?; Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh Chương Đại cương lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất ?

2. (7đ). Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cơ quan sinh sản bao gồm rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây.

2

Thời gian sống của thực vật có hoa khác nhau.

3

Cơ quan sinh sản của Quyết đơn giản chỉ là các nón.

4

Thực vật phong phú về số loài và về số cá thể trong loài.

5

Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

6

Cây cải, cây đậu xanh, cây ớt là thực vật không hoa.

7

Các cây gỗ như : cà phê, cao su, xoài, mít, nhãn, bưởi… sống một năm

8

Thực vật có hoa có 2 loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.


1. (3đ). Cây cối phát triển nhiều nhất ở những khu rừng mưa nhiệt đới. Những khu này nằm gần đường xích đạo, có lượng mưa hằng năm là 2000 – 2250mm. Chúng được phân bố tập trung tại ba nơi trên thế giới :

– Vùng lòng chảo Amazôn, Ôrinôcô ở Nam Mĩ và các vùng eo Trung Mĩ.

            – Vùng lòng chảo Cônggô, Nigiêria, Dămbia ở Trung – Tây Phi và Mađagaxca.

– Vùng Ấn Độ – Malaixia – Boocnêô – Tân Ghinê

2. (7 đim).

1

2

3

4

5

6

7

8

S

Đ

S

Đ

Đ

S

S

Đ