Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6 Chương tế bào thực vật: Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì ?

CHIA SẺ
Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì ? Kính lúp có cấu tạo như thế nào ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6 Chương tế bào thực vật. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì ? Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

2. (6đ). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Không phải cơ quan nào của thực vật cũng được cấu tạo từ tế bào.

2

Chỉ tế bào thực vật mới có vách tế bào.

3

Tế bào thịt lá chứa lục lạp.

4

Mô là một nhóm tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo nhưng giữ chức năng khác nhau.

5

Tất cả các tế bào đều có khả năng phân chia.

6

Không bào ở tế bào trưởng thành có kích thước lớn hơn tế bào non.

7

Mỗi tế bào thực vật đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

8

Lục lạp là bào quan nằm trong chất tế bào.


1. (4đ). Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi. Kính lúp cầm tay gồm 1 tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa) được gắn với 1 tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi, có khung bằng kim loại (hoặc bằng nhựa), có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

2. (6đ).

1

2

3

4

5

6

7

8

S

Đ

Đ

S

S

Đ

Đ

Đ