Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 có đáp án – Chương tế bào thực vật: Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào ?

CHIA SẺ
Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào?; Mô phân sinh có quan hệ với các loại mô khác như thế nào ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh 6 có đáp án – Chương tế bào thực vật. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào ? Bao gồm những thành phần gì ?

2. ( 3đ). Mô phân sinh có quan hệ với các loại mô khác như thế nào ?

3. (4đ). Các tế bào lớn lên như thế nào ?


1. (3đ). Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp…

2. ( 3đ). Trong cơ thể thực vật có nhiều loại mô nhưng mô phân sinh chiếm vai trò vô cùng quan trọng vì các tế bào của mô phân sinh sẽ phân hoá cho ra tất cả các mô khác là những mô vĩnh viễn.

3. (4đ). Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé ; nhờ quá trình trao đổi chất mà lớn lên thành những tế bào trưởng thành. Quá trình lớn lên của tế bào có sự lớn lên của vách tế bào, màng nguyên sinh, chất tế bào. Khi tế bào non, không bào nhỏ, nhiều ; tế bào trưởng thành không bào lớn, chứa đầy dịch bào.