Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 3 Phân Số: Hãy điền vào các ô trống của hình vuông sao cho tổng các số ở các hàng ngang và đường chéo của hình vuông bằng nhau?

CHIA SẺ
Hãy điền vào các ô trống của hình vuông sao cho tổng các số ở các hàng ngang và đường chéo của hình vuông bằng nhau … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Thực hiện phép tính sau :

\({7 \over 9}.\left( {1{1 \over 6} – 1  :1{1 \over {19}} – {1 \over {15}}} \right) + 4{2 \over 5}:24.\)

2. (6đ) Hãy điền vào các ô trống của hình vuông sao cho tổng các số ở các hàng ngang và đường chéo của hình vuông bằng nhau.

\({7 \over {20}}\)

\( – {1 \over 4}\)

\( – {2 \over 5}\)  1. \(\eqalign{
    & A = {7 \over 9}.\left( {{7 \over 6} – 1:{{20} \over {19}} – {1 \over {15}}} \right) + {{22} \over 5}:24 \cr
    & \,\,\,\,\, = {7 \over 9}.\left( {{7 \over 6} – {{19} \over {20}} – {1 \over {15}}} \right) + {{22} \over 5}.{1 \over {24}} \cr
    & \,\,\,\,\, = {7 \over 9}.\left( {{{70} \over {60}} – {{57} \over {60}} – {4 \over {60}}} \right) + {{22} \over {120}} \cr
    & \,\,\,\,\, = {7 \over 9}\,.{9 \over {60}} + {{11} \over {60}} = {7 \over {60}} + {{11} \over {60}} \cr&\;\;\;= {{18} \over {60}} = {3 \over {10}}\,\,\, \cr} \)

2. Đây là bài toán mở, có nhiều đáp số. Dạng toán này nhằm tạo kĩ năng thực hiện phép toán phân số.

\({6 \over 5}\)

\( – 1\)

\({7 \over {20}}\)

1

\( – {1 \over 4}\)

\( – {1 \over 5}\)

\({9 \over {20}}\)

\({1 \over 2}\)

\( – {2 \over 5}\)